ישרים וזוויות

זוויות בין ישרים:

שני ישרים נחתכים יוצרים ארבע זוויות, כך שכל שתי זוויות סמוכות משלימות זו את זו ל-180o, וכל שתי זוויות נגדיות קודקודיות שוות זו לזו.

ישר בין מקבילים:

ישר החותך שני ישרים מקבילים יוצר שמונה זוויות, כך שכל הזוויות ה"קטנות" שוות ביניהן וכל הזוויות ה"גדולות" שוות ביניהם וסכומן של כל שתי זוויות "גדולה" ו"קטנה" שווה ל-180o.

שאלות ישרים וזוויות לדוגמא למבחן מימ"ד

בקרוב...Comments