מרובעים

מרובע

מרובע הוא צורה הנדסית סגורה המורכבת מ-4 צלעות.

סכום הזוויות במרובע הוא 3600.


מלבן

הגדרה: מלבן הוא מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שלו שוות ומקבילות זו לזו (צלעות נגדיות - צלעות שנמצאות אחת מול השניה).

צלעות: כל זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות זו לזו.

זוויות: כל הזוויות במלבן שוות ל- 900.

אלכסונים: האלכסונים במלבן שווים זה לזה וחוצים זה את זה (מתקבלים 4 חצאי אלכסונים ששווים זה לזה).

האלכסונים במלבן לא מאונכים זה לזה.
האלכסונים במלבן לא חוצים את זוויות המלבן.

שטח מלבן = אורך כפול רוחב


ריבוע

הגדרה: ריבוע הוא מרובע "מושלם".

ההגדרה של ריבוע היא "כן".  למה? כי כל מה שתשאלו, התשובה היא כן -
האם כל הצלעות שלו שוות זו לזו?  כן
האם כל הזוויות שלו שווות זו לזו?  כן
האם האלכסונים שלו שווים זה לזה?  כן
האם האלכסונים חוצים זה את זה?  כן
האם האלכסונים מאונכים זה לזה?  כן
האם האלכסונים חוצים את הזוויות?  כן

צלעות: כל הצלעות שוות זו לזו. צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.

זוויות: כל הזוויות שוות ל- 900.

אלכסונים: האלכסונים שווים זה לזה, חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וחוצים את זוויות הריבוע.


שאלות מרובעים לדוגמא למבחן מימ"ד

בקרוב...


Comments