איך בנוי מבחן מימ"ד?

מבנה מבחן מימ"ד

מבחן מימ"ד הוא מבחן אמריקאי, והוא מכיל שאלות בשלושה תחומים - מתמטיקה, עברית ואנגלית:

במבחן מימ"ד יש 8 פרקים בסכך הכל, ומחולקים באופן הבא:

  • 2-4 פרקים במתמטיקה
  • 2-4 פרקים בעברית
  • 2-4 פרקים באנגלית

בכל מקרה, תמיד יהיו שני פרקים מכל נושא, ועוד שני פרקים נוספים. 


סוגי שאלות במבחן מימ"ד

מבחן מימ"ד מכיל שאלות ממספר תחומים:

במתמטיקה, יש שאלות בגיאומטריה, אלגברה, בעיות ותרשימים.

בעברית, יש שאלות שבוחנות את אוצר המילים שלכם, שאלות השלמת משפטים ושאלות הבנת הנקרא.

באנגלית, יש שאלות השלמת משפטים והבנת הנקרא.

במהלך הכנה לקראת מבחן מימ"ד חשוב לפתור שאלות לדוגמא אולם בעיקר חשוב לעשות מבחן מימ"ד לדוגמא כדי לראות איך אתם עומדים בזמנים ובלחץ. ניתן למצוא מבחן מימ"ד לדוגמא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה (הגוף שכותב ומעביר את המימ"ד, ועוד בחינות רבות אחרות כמו הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר וכו').

 


Comments