שאלות הספק

מה זה הספק?

הספק זה בעצם הקצב בו מבצעים פעולה מסויימת. למשל, אם אני מסוגל לחפור 20 בורות ב-5 שעות, אז ההספק שלי הוא 4 בורות בשעה. שימו לב שהספק זו עבודה שמוגבלת בזמן מסוים, מכיוון שאם אין הגבלה של זמן, אין משמעות לקצב.

הספק = עבודה לחלק לזמן.

בדוגמא שרשמנו קודם - ההספק שווה ל-20 לחלק ל-5, שזה 4.

בעיות ההספק במבחן מימ"ד בודקות את ההבנה שלנו - האם אנחנו מבינים מה הקצב בו מישהו מבצע פעולה מסוימת, והאם נוכל לדעת כמה עבודה יספיק לעשות בזמן אחר, או כמה זמן ייקח לו לבצע עבודה מסויימת.

ערך משולש / טבלת יחסים

אחת השיטות הכי נוחות לפתור בעיות הספק היא בעזרת ערך משולש, או טבלת יחסים.
הרעיון הוא שאם מישהו עובד בקצב מסוים (בהספק מסוים), אז אפשר לדעת כמה עבודה הוא יספיק לעשות בזמנים שונים בעזרת יחס.

למשל:
אבי מכין 5 חביתיות ב-3 דקות.  כמה חביתיות יכין אבי בשעה?

נרשום את הנתונים בטבלת יחסים. במקום שעה, נרשום 60 דקות:

עבודה          זמן
  5       --->    3
          <---    60

ניתן לראות שמ-3 דקות כפלנו ב-20 כדי להגיע ל-60 דקות, ולכן נכפול גם את ה-5 ב-20 כדי למצוא כמה חביתיות יכיון בשעה. אם הזמן גדל פי 20, אז גם העבודה שיספיק לעשות תגדל פי 20 :


עבודה          זמן
  5       --->    3
 100    <---    60שאלות צוות

במבחן מימ"ד מופיעות לעיתים גם בעיות הספק שנקראות בעיות צוות. הכוונה היא למספר פועלים שעובדים יחד באותו קצב. בשאלות אלו צריך להבין מה הקצב של פועל אחד בקבוצה, ולאחר מכן ניתן יהיה לענות על כל שאלה שנתבקש בהתאם לקצב (להספק) של פועל אחד שמצאנו.

למשל:
3 ילדים מושכים ב-12 צמות בשעתיים.
בכמה צמות מושך ילד אחד בשעה?

אם 3 ילדים מושכים ב-12 צמות בשעתיים, הרי שבשעה אחת הם ימשכו רק ב-6 צמות (בחצי מהזמן הם יספיק למשוך רק חצי מהצמות).
הגענו לזה ש-3 ילדים מושכים ב-6 צמות בשעה, זאת אומרת שכל אחד מהם מושך בשתי צמות בשעה (כל ילד מושך בשתי צמות, וכל השלושה מושכים ב-6 צמות).
ופתרנו את השאלה - ילד אחד מושך ב-2 צמות בשעה.שאלות הספק לדוגמא למבחן מימ"ד


1.  תלמיד פתר 3 שאלות ב-12 דקות. אם ימשיך באותו קצב, כמה שאלות יפתור בשעה?

 1. 15
 2. 18
 3. 20
 4. 24

2.  מדביר קוטל 20 תיקנים ב-10 דקות. כמה תיקנים יקטול המדביר בשעתיים וחצי?

 1. 150
 2. 200
 3. 250
 4. 300

3.  בזמן שנמרוד אוכל 2 פיצות נח מספיק לשתות 3 פחיות קולה. כמה פחיות ישתה נח בזמן שנמרוד יאכל 8 פיצות?

 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 12

4.  4 פועלים העמיסו 120 ארגזים בשעתיים. כמה ארגזים בממוצע העמיס פועל אחד בשעה?

 1. 15
 2. 12
 3. 10
 4. 8

5.  צינור אחד מסוגל למלא בריכה אחת ב-3 שעות. כמה זמן ידרש ל-3 צינורות מאותו סוג למלא 5 בריכות זהות (בשעות)?

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 15


תשובות לשאלות הספק למבחן מימ"ד

1. (1)

2. (4)

3. (4)

4. (1)

5. (3)


Comments